1. Bản quyền hình ảnh & Thời hạn lưu trữ dữ liệu:

  • Tất cả mọi hình ảnh sau khi chụp điều thuộc bản quyền của Smile Media. Chúng tôi được quyền đăng tải cũng như sử dụng mọi hình ảnh, video để quảng bá dưới mọi hình thức. Trong trường hợp khách hàng không muốn đăng tải hình ảnh thì cần có sự thoả thuận trước khi làm hợp đồng.
  • Smile Media không chịu trách nhiệm cho việc lưu trữ dữ liệu hình ảnh, video hoặc các dữ liệu liên quan đến gói dịch vụ quay chụp sau khi đã hoàn thiện đơn hàng và giao sản phẩm cho khách hàng trừ khi có thoả thuận lưu trữ dữ liệu giữa hai bên.

2. Đặt cọc và thanh toán:

  • Đặt cọc: Khách hàng thanh toán đặt cọc 30% giá trị dịch vụ ngay sau khi ký đơn hàng. Khoản đặt cọc sẽ không được hoàn lại dưới mọi hình thức trừ trường hợp thiên tai, lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của hai bên hoặc có thoả thuận trước. Smile Media sẽ chỉ chịu trách nhiệm khi quá trình quay chụp, thiết bị thực hiện gặp sự cố, mất thiết bị hoặc mất toàn bộ dữ liệu. Mức đền bù cho các thiệt hại (nếu có) không vượt quá giá trị của thoả thuận đặt cọc hoặc hoản trả trước (nếu có). Khách hàng có thể sử dụng khoản đặc cọc/khoản trả trước để thực hiện các dịch vụ khác hiện có của Smile Media.
  • Lần 2: Khách hàng thanh toán 50% trên tổng giá trị dịch vụ ngay sau khi Smile Media thực hiện một phần dịch vụ cho khách hàng hoặc 70% cho các dịch vụ không phát sinh sản phẩm hữu hình..
  • Lần 3: Thanh toán đủ 100% giá trị dịch vụ + Phát sinh (nếu có) trừ đi khoản đặt cọc và thanh toán lần 2 sau khi Smile Media cung cấp hoặc thực hiện hoàn thiện dịch vụ cho khách hàng.

3. Các hình thức trao đổi trong quá trình hoàn thiện dịch vụ

-Các nội dung trao đổi qua Email, Facebook, viber, zalo của Smile Media được xem là hợp lệ trong quá trình thực hiện và hoàn thiện dịch vụ. Smile Media không chịu trách nhiệm cho các nội dung giao dịch thuộc tài khoản cá nhân nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Smile Media.

-Để đảm bảo tiến độ thực hiện cũng như quy trình chất lượng của Smile Media, tất cả mọi trao đổi về dịch vụ cũng như thiết kế album, dựng video, yêu cầu chỉnh sửa và hoàn thiện điều được trao đổi qua email của Smile Media

4.Điều khoản chung áp dụng cho tất cả các dịch vụ của Lavender:

  • Smile Media có quyền từ chối cung cấp hình ảnh xem trước nếu khách hàng chưa thanh toán đầy đủ theo điều kiện thanh toán quy định ở trên.
  • Ngoài những nội dung cụ thể đã nêu rõ trong mỗi gói dịch vụ, Smile Media sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ một khoản phát sinh nào khác.
  • Quý khách hạn chế cho người nhà đi cùng đoàn thực hiện dịch vụ quay chụp, chúng tôi có quyền từ chối nếu quý khách hay người nhà mang theo máy ảnh có ống kính rời.
  • Khách hàng có thể dời ngày chụp nếu báo trước 7-10 ngày hoặc do thời tiết xấu không thể thực hiện buổi chụp. Studio sẽ sắp xếp ngày chụp khác trong phạm vị những ngày còn trống. Tất cả mọi chi phí trả trước điều không được hoàn lại nếu khách hàng muốn thay đổi hoặc huỷ bỏ lịch hẹn chụp vì bất kỳ lí do gì.
  • Giá của sản phẩm và dịch vụ trên trang web của Smile Media chưa bao gồm thuế GTGT và chi phí giao hàng phát sinh (nếu có).